Christus leren kennen

Efeze 4

20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, (Efeze 4:20-23)

Hiervoor heeft Paulus het beeld van deze wereld geschetst, een wereld in duisternis. Maar op het moment dat we Jezus leren kennen is dat vanuit een hele andere context. Jezus heeft niets van doen met het kwaad in deze wereld. Jezus spreekt vanuit de context van het nieuwe koninkrijk.

Toen Jezus aan het onderwijzen was, was men verbaasd, het was zo anders dan ze gewend waren. Het onderwijs van Jezus gaat tot de kern van het leven met God. Het is niet een zoeken naar een doel in het leven, het is geen pleister voor de wonden die we krijgen op deze wereld. Het onderwijs van Jezus laat een complete genezing zien. Het laat een antwoordt zien op een vraag die diep in ons hart leeft. Het neemt geen genoegen met halve antwoorden, alleen met de hele waarheid.

Op het moment dat wij Jezus leren kennen als onze redder dan veranderd ons denken. We denken niet meer in de trend van deze wereld, maar ons denken wordt gevoed door het koninkrijk van God.

Ons denken bepaald de wandel van ons leven. Zitten wij de hele tijd aan eten te denken dan zullen wij constant aan het snoepen zijn. Als we de hele tijd denken aan of mensen ons aantrekkelijk vinden zullen wij er alles aan doen om aantrekkelijk te zijn. Op het moment dat we Christus leren kennen en aan Zijn voeten gaan liggen als Maria zal ons denken veranderen.

En als ons denken veranderd dan veranderd onze levenswandel. Op het moment dat we Jezus leren kennen is er een bevrijdend nieuw leven. Voor ons is het verleden tijd, voor ons is de tijd wereld geschiedenis waar we niet naar terug hoeven te verlangen. Als we Jezus leren kennen begint er een nieuw leven die ons denken veranderd. Ons denken is in het koninkrijk der hemelen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.