Leven met elkaar

Efeze 4

30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:30-32)

En als we de Heilige Geest in ons leven toelaten gaat het de goede kant op. De Heilige Geest onderwijst en wijst ons op de goede weg. En dan in vers 32 komt Paulus weer tot de kern van ons leven hier op aarde. De gemeente van Christus, het leven in het lichaam van Christus met elkaar.

Elk stukje onderwijs dat Paulus ons in deze brief geeft gaat over een volwassen christelijk leven in het lichaam van Christus. Een volwassen leven met Jezus kan nooit zonder het hele lichaam van Christus. Het volwassen worden gaat samen met hoe wij leren te staan met elkaar. Daarin moeten we groeien door de kracht van de Heilige Geest.

Op het moment dat de Heilige Geest in ons werkt zullen de vruchten van liefde en barmhartigheid in ons groeien. We zullen het vergevende karakter van God in ons leven ontvangen.

Dat laatste moet een logisch gevolg zijn van het christen worden. Elke keer als we voelen dat ons onrecht aangedaan word, moeten we ons realiseren hoeveel God ons vergeven heeft. Dit moet onze eerste gedachte zijn als er boosheid in ons naar boven komt over wat mensen met ons en tegen ons doen. God heeft mij in Christus nog zoveel meer vergeven.

Zo moeten we in het lichaam van Christus staan, vechten voor de eenheid onder elkaar, onszelf zien als de minste zodat we de ander dienen. Dit zal het onderwijs zijn die de Heilige Geest ons zal geven, dit is het verlangen van God voor ons leven en de regel in het koninkrijk van God.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.