Gods reden

17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, (Efeze 4:17)

Paulus houdt ons een beeld van de gemeente van Christus voor. Een beeld dat doordrenkt is van liefde en Gods Heilige Geest. En hier beschrijft hij de reden van zijn oproep. Hij wil ons weghouden van de leugen.

Dit zeg ik dan en getuig ervan…. Zijn motivatie is puur voor zijn lezers, zodat wij een compleet andere wandel hebben. Het is het hart van God, Gods verlangen voor ons is dat wij in perfectie leven, niet omdat God daar gelukkiger van wordt maar omdat wij daar werkelijk gelukkig van worden.

Dit moeten we duidelijk hebben, God is er niet zodat Hij geprezen kan worden. Zijn motivatie is net als die van Paulus dat ons leven geen hel wordt. God heeft de wereld zo lief dat Hij alles gegeven heeft zodat een ieder die zijn/haar leven in Zijn hand legt, eeuwig leeft.

Vanaf dat Eva door satan werd verleidt om God niet te vertrouwen zo is de wereld vol van deze leugen om maar niet op God te vertrouwen. Hoe vaak horen we het argument dat God er zelf een zootje van heeft gemaakt hier op aarde? Hoe kan God toestaan dat er zoveel onrecht is in de wereld? Allemaal vragen die het vertrouwen in God schaden.

Maar God heeft een pure motivatie. De reden dat Hij tot ons spreekt is dat wij niet langer meer hoeven te wandelen in de leugen van deze wereld. Gods verlangen roept uit naar ons, ‘ik wil het beste voor je.’ Het is geen zware last die ik je wil opleggen, het is een lichte last waardoor je in vrijheid en liefde mag wandelen. Dat is Gods reden.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.