Bekleed met de nieuwe mens

Efeze 4

22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

God heeft ons goed geschapen, Zijn schepping was perfect. Adam en Eva waren geschapen om in die perfectie te leven. Perfectie is geen eng woord waar we ontmoedigt door worden. Perfectie is een verlangen om te leven overeenkomstig het beeld van God.

Op het moment dat wij het nieuwe leven met Jezus beginnen begint het vernieuwende proces waarin ons denken volledig veranderd. Ons denken dat bepaald hoe wij leven wordt gevoed door Gods Geest. En ons denken bekleedt ons leven met de nieuwe mens.

Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Toen Hij ons schiep, schiep ons naar Zijn evenbeeld om te wandelen zoals Hij wandelt. Te wandelen in liefde en waarheid, te wandelen in rechtvaardigheid en heiligheid. In onze tijd lijkt dit een onmogelijke opgave, we worden hard weggetrokken van de waarheid door de leugen die overal regeert.

Het is een leugen dat het saai is om in heiligheid te wandelen. Het is een leugen dat het saai is om dicht bij God te zijn. We moeten ons denken laten vernieuwen door de waarheid in de Heilige Geest. De waarheid zal ons vrij maken, de waarheid zal ons net als Paulus doen inzien dat de wereld in de duisternis leeft.

Als we leren zien hoe de waarheid is zullen we een nieuw mens aan kunnen doen in ons leven. Een mens dat in het evenbeeld van God geschapen is. Als we de waarheid laten regeren in ons leven, er naar luisteren zullen we veranderen. Ons denken en onze wandel, het zal God laten zien in deze wereld. Het nieuwe leven zal schijnen van Zijn rechtvaardigheid en heiligheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.