Praktisch leven

Efeze 4

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. 26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 en geef de duivel geen plaats. (Efeze 4:25-27)

Paulus geeft nu allemaal praktische punten die de kern van het samenleven laten zien. De eenheid van het lichaam van Christus is afhankelijk van hoe wij staan in de relatie tot de mensen naast ons. Eerst heeft hij de geestelijke kant laten zien van het lichaam van Christus. Jezus die in ons komt wonen om ons te veranderen in Zijn kracht. Maar ook de geestelijke werkelijkheid van deze wereld die gevangen zit in de leugen.

Als we bevrijd worden, worden we bevrijd van die wereld in de duisternis. De duivel heeft geen macht meer over ons leven. Jezus leeft in ons en leidt ons op een heilig pad naar de Vader. Daarom moeten we ons niet meer bezig houden met dat wat in de wereld is. Leg daarom af de leugen, wordt niet oneindig boos om de duivel geen plaats te geven.

Zelfs als we christen zijn kunnen we de duivel weer een plaats in ons leven geven. Door te liegen, luisteren we naar de vader van alle leugens. Door boosheid te laten regeren in ons leven geven we de duivel het recht om ons leven te bepalen. We worden geestelijk gereinigd door Jezus, maar dat kunnen we verpesten door onszelf weer vies te maken en het kwaad op te zoeken.

Zeker in onze tijd moeten we ons denken veranderen. We zijn een gemeente, samen het lichaam van Christus. We zijn een gemeente die praktisch mag wandelen in de voetsporen van Jezus. Het geestelijke leven is een wandel door de kracht van God, zodat we als gemeente een zijn in het doel dat we hebben in het leven.

Praktisch mogen we zoeken naar dat wat God wil doen in ons leven. En het begint simpel met onze dagelijkse houding in het leven. De waarheid in ons hart, de lankmoedigheid naar iedereen om ons heen. Paulus schrijft dit niet om ons lasten op te leggen, dit is er om ons te bevrijden en te leven in waarheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.