Monthly Archives: August 2013

Elkander verdragen

Efeze 4 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, (Efeze 4:1-2) … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Elkander verdragen

Roeping

Efeze 4 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, (Efeze 4:1-2) … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Roeping

Volwassen gebed

Efeze 3 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Volwassen gebed

Beantwoord gebed

Efeze 3 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Beantwoord gebed

Verbaasd

Efeze 3 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Verbaasd

Hoogste kennis

Efeze 3 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Hoogste kennis

Bidden voor liefde

Efeze 3 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Bidden voor liefde

Gods liefde de bron

Efeze 3 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Gods liefde de bron

Het innerlijk

Efeze 3 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Het innerlijk

Individu

Efeze 3 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Individu