Het goede doen

Efeze 4

 27 en geef de duivel geen plaats. 28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. (Efeze 4:27-29)

Wij leven in een ander koninkrijk dan dat de Israëlieten leefden toen zij de tien geboden kregen. Zij hadden de Heilige Geest niet ontvangen, zij moesten in eigen kracht proberen om aan de wet te kunnen voldoen. Dat werkte niet, de wet bracht opstandigheid en schuldgevoel in de mens naar boven.

Zo moeten wij niet naar deze verzen kijken. Dit zijn geen regels die we weer krijgen opgelegd om te falen. We zijn bevrijdt, we zijn verlost van het kwaad, van de hand van de duivel. Ons leven is schoon gemaakt, we beginnen met een nieuwe lei. De Geest van God leeft in ons en leidt ons.

Dit is een hele andere basis voor het bindende advies dat Paulus ons oplegt. Wij zijn veranderd in ons denken, wij zijn vernieuwd in ons hart, bevrijdt van de hand van de duivel. Verlost van het kwaad.

En vanuit deze positie laat Paulus ons weten om de duivel niet meer toe te laten. Alle fouten dingen die we doen, moeten we veranderen in goede dingen. We moeten niet alleen proberen om het kwaad vermijden, maar juist het goede aan te hangen. Niet vanuit een slaafse gehoorzaamheid aan de wet, maar vanuit het feit dat wij nieuwe mensen zijn die in een nieuw koninkrijk leven waar andere regels gelden.

Wij zijn een nieuwe generatie kinderen van God, geboren uit Hem. En vanuit die positie moeten wij ons 100% verzetten tegen het kwaad. Als we de vijand proberen te verslaan vanuit een ommuurde stad is dat makkelijker dan wanneer de vijand al in de stad is en onder ons leeft. Zo leven wij in een ommuurde stad en kunnen wij ons makkelijk verzetten tegen het kwaad.

Werk aan het goede, laat de kracht van God in ons wonen en door ons leven. De kwade gewoonten die wij hebben kunnen we overwinnen door het goede te doen in Zijn kracht.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.