Daily Archives: August 5, 2013

God is God

Efeze 2 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on God is God