Gods liefde de bron

Efeze 3

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Efeze 3:17-19)

Dat de liefde in ons innerlijk geworteld is, kan twee dingen betekenen. Dat de liefde van God in ons geworteld is of dat de liefde voor de mensen om ons heen in ons geworteld is.

9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. (Johannes 15:9)

In de eerste plaats is het Gods liefde voor ons die in ons geworteld is en het fundament van ons leven moet zijn. Wij moeten leren leven met het feit dat God ons lief heeft. God heeft het beste met ons voor, waardoor wij in vrede mogen leven met alles in dit leven.

In het bijbelboek Johannes laat Jezus de discipelen weten dat Hij geliefd is door de Vader en dat dit het drijfveer geweest is in Zijn leven hier op aarde. De liefde van Vader geeft Hem rust, niets kan Hem scheiden van die liefde. Zo moeten de discipelen ook in de liefde van Jezus blijven, ze mogen gerust wezen in alles, want Jezus is voor hen en niet tegen hen.

En zo moeten wij ook geworteld zijn in de liefde van God. De God van hemel en aarde, de God die alles geschapen heeft en alle macht heeft, heeft ons lief. En als we ons daarin wortelen zal niets ons daarvan kunnen scheiden. Niets zal ons kwaad kunnen doen in de liefde van God. Alles wat er in ons leven gebeurt is omdat God ons lief heeft.

En dit is het gebed van Paulus voor ons leven. Dat ons innerlijk leven vol is van die liefde. Dat de bron van ons leven niet angst is maar vrede en vertrouwen in die liefde die God voor ons heeft. Paulus bidt dat we mogen ontdekken dat in ons innerlijk leven het antwoord ligt voor de liefde waar we allemaal naar verlangen.

Blijf in de liefde van God, weet dat Hij in ons woont en ons leven de juiste kant opleidt. Al lijkt het alsof de wereld om ons heen instort, de liefde van God is altijd daar. Paulus bidt dat we geworteld zijn in die liefde, dat de kracht van ons leven uit deze liefde van God komt. Niets kan ons daarvan scheiden.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.