Hoogste kennis

Efeze 3

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Efeze 3:17-19)

Hoe kan men iets kennen dat alle kennis te boven gaat? Alle baanbrekende ontdekkingen van de wetenschap is niets vergeleken bij het kennen van de liefde van Christus. Alle nieuwste gadgets, alle nieuwste luxe is niets vergeleken bij het kennen van de liefde van Christus.

Ik ken de liefde van Christus in mijn leven, maar ik kan het niet uitleggen omdat het alle kennis te boven gaat. Het kennen van de liefde van Jezus is een weten dat er een God is die het beste met ons voor heeft. Het kennen van de liefde van Christus is weten dat er veel meer op ons toekomstige pad ligt dan we ons kunnen voorstellen. Maar dit weten is slechts een fractie van het kennen van Zijn liefde.

We hebben de hele gemeente van Christus nodig om te kunnen begrijpen hoe groot die liefde is. Dit gaat alle kennis van deze wereld te boven. Er is geen andere kennis die alle andere wetenschap teniet doet dan het kennen van Zijn liefde.

Als we de liefde van Jezus kennen dan raakt alles ondergeschikt in ons leven. We hoeven niet meer zo nodig alles te hebben, we hoeven niet meer zo nodig alles te weten. Het weten dat Jezus ons lief heeft is dan genoeg. Het weten dat wij ook mogen leven met die liefde voor anderen is dan meer dan genoeg.

Zoeken naar die liefde is ons levensdoel. Het hoogste bereiken is Zijn liefde kennen. Want dan leeft de volheid van God in ons. Dan zijn we volledig vervuld met alles dat in God is. God is liefde en die liefde wil Hij in ons laten leven. Hij wil ons niet alleen liefde geven, Hij wil dat we er onderdeel van worden. Dat we Zijn volheid leren kennen omdat wij diezelfde liefde voor Hem en voor de mensen om ons ook kennen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.