Individu

Efeze 3

14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, (Efeze 3:14-16)

Paulus begon deze brief met een verheerlijkende lofzang waarin de gemeente werd gewezen op de plaats die wij hebben in Jezus. De verheerlijkende heiligheid die in ons leeft door de kracht van de Heilige Geest. God die dit al die tijd van plan is geweest heeft dat in Jezus allemaal werkelijkheid laten worden. Paulus bidt dan dat we mogen inzien wat voor een positie wij hebben gehad als het lichaam van Christus.

In hoofdstuk 2 wijst Paulus ons er op waar we vandaan komen. Dat wij ook net als de wereld waren, maar dat we daarin bevrijdt zijn. Hij wijst ons er op dat de liefde van God zo groot is dat Hij ons ook bij het werk dat Hij met Israël is begonnen heeft betrokken. Hijzelf is daar door God voor gekozen om door de genade van God ons ook bij het evangelie te betrekken.

En nu voor de tweede keer in deze brief buigt Paulus zijn knieën om te bidden tot de Vader. En deze keer is het gebed voor de innerlijke liefde die in het hart van de christen hoort te wonen. En waar liefde woont daar is een gemeente in harmonie. Paulus bidt dat de liefde van de Vader de kern wordt van de gemeente.

Maar Paulus begint het gebed voor de individu. Dat de kracht van God in de individu mag wonen. Dat elk persoon individueel gesterkt mag worden door de Geest van God. Om als kerk in liefde met elkaar te wonen moet we als individu gesterkt zijn. De eenheid in de kerk is niet afhankelijk van al die andere mensen maar afhankelijk van elk individu.

Aan een goede dominee of voorganger hebben we helemaal niets als alle mensen in de gemeente niet persoonlijk gesterkt worden. Wij moeten persoonlijk vol zijn van de Geest, wij moeten persoonlijk sterk staan in Zijn kracht. En dat is het gebed van Paulus. Een innerlijke kracht die ons leven sterk maakt in afhankelijkheid van God. Allemaal moeten we vol zijn van de Geest.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.