Volwassen gebed

Efeze 3

20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3:20-21)

De context van deze tekst is een gebed voor ons als mens om innerlijk bevrijd te zijn door de liefde van God die in ons woont. En een gebed om als gemeente van Christus hier op aarde Gods liefde te begrijpen. Een volwassen gebed waar het niet draait om vergeving van de zonden of hulp in het dagelijks leven, maar een gebed dat draait om het koninkrijk van God.

De meeste gebeden in ons leven zijn standaard gebeden, dankgebeden of hulp gebeden bij ons leven. Maar het gebed dat Paulus hier beschrijft is een volwassen gebed dat niet meer draait om het korte leven dat wij hier op aarde hebben, maar om het doel dat God met ons eeuwig leven heeft.

Paulus bidt voor het innerlijk leven dat in contact komt met God door de Heilige Geest. Paulus bidt voor het verstaan van Gods liefde in ons leven en dat voor de gemeente door Christus. Paulus bidt dat wij als gemeente Gods liefde zullen begrijpen en dat kan door het te geven aan God en aan onze naasten.

Dit is een gebed waar een diep verlangen voor Gods verlangen in duidelijk wordt. En dit is een gebed dat spreekt van geloof in Gods plan en kracht. Paulus is er van overtuigd dat Gods plan werkelijkheid zal worden, meer nog dan hij zich tot nu toe kan voorstellen.

Dit is een gebed dat verlangt naar het verlangen van God ook al kent men Gods plan niet. Dit is een gebed van vertrouwen dat wat God ook gaat doen het meer zal zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Laat dit ook ons verlangen zijn, laten wij ook zoeken naar het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.