Bidden voor liefde

Efeze 3

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Efeze 3:17-19)

In de vorige overdenking was het perspectief Gods liefde die in ons woont. Als we in die liefde blijven hebben we rust en vrede in ons innerlijk leven. God is voor ons wie kan er dan tegen ons zijn. Maar aan de liefde is ook een ander aspect. We kunnen liefde ontvangen, maar die liefde wordt nooit perfect als we geen liefde geven.

In vers 17 bidt Paulus dat Jezus in ons komt wonen en dat dan de liefde in ons geworteld is en het fundament is van ons leven. Jezus wil in ons komen wonen zodat Zijn liefde de bron wordt van ons leven. Het is niet alleen zodat wij ons goed voelen, maar zodat wij Zijn licht kunnen laten schijnen. Liefde voor de mensen om ons heen moet de basis zijn van ons leven.

We zullen liefde nooit kunnen begrijpen als we het alleen voor onszelf houden. Om de diepte van liefde te begrijpen moeten we het geven. Liefde is een werkwoord, ontvangen van liefde geeft ons niet het begrip van wat liefde is. Als we ons haar laten knippen begrijpen we nog niet hoe het is om zelf te knippen, zo kunnen we liefde niet begrijpen zolang we het zelf niet geven.

Jezus wil in ons komen wonen zodat de liefde die Hij heeft door ons een weg naar deze wereld vindt. Jezus wil dat wij God leren kennen door de liefde die in Hem leeft door ons in deze wereld wordt uitgedragen. En hoe meer de leden van de gemeente hierin gaan wandelen hoe meer wij kunnen begrijpen hoe groot de liefde van God is. Hoe meer wij ervaren wat er op hart van God leeft hoe meer wij begrijpen hoe groot Zijn liefde is.

Paulus bidt dat wij door de liefde die in ons is geworteld God leren kennen in al Zijn liefde. Paulus bidt dat we samen met alle heiligen Gods liefde mogen begrijpen omdat Jezus in ons woont en liefde is. Laten wij dit ook bidden en doen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.