Beantwoord gebed

Efeze 3

20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3:20-21)

De tweede helft van Efeze 3 is een gebed en Paulus eindigt dat gebed met alle lof die God toekomt. Paulus is overweldigd door de liefde van God. Paulus twijfelt geen moment aan wat God allemaal kan doen en hij is er van overtuigd dat God nog zoveel meer kan doen dan hij ook maar kan bedenken.

Het mooie vind ik dat Paulus het werk van God verbindt met ons gebed. Alles valt samen, het werk van God en ons geloof, Gods verlangen en ons bidden. God is werkzaam met Zijn kracht in ons leven en daarin kan Hij meer doen dan wij ons ook maar kunnen voorstellen. Hij is de bron van alle kracht, Hij komt toe alle eer voor wat er in ons leven gebeurt.

De kracht die meer kan doen dan wij beseffen is werkzaam in ons. Het is zo mooi dat er het woord ‘werkzaam’ staat, de kracht is niet op vakantie bij ons, de kracht is werkzaam in ons. Op dit moment is Gods kracht bezig in ons leven om dingen te doen die ver boven ons denken uitstijgt. God is alle heerlijkheid waardig in de gemeente door Christus. Al Zijn werken zijn lofprijzing waardig elk generatie weer tot in de eeuwigheid.

Wij kunnen bidden, wij kunnen verlangen, maar laten we ons er van bewust zijn dat God nog zoveel meer wil doen dan wij bidden. De kracht van God is werkzaam in ons en doet zoveel meer. Deze woorden geven zoveel geloof in ons hart. We zien een God die niet met mate geeft, maar een God die verder denkt dan wij.

God doet zoveel meer dan wij ons kunnen bedenken. En ik ga me niet beperken door stroeve dogma’s die God in een hokje stoppen. Laat jezelf verrassen door wat God wil doen in je leven, iets wat je zelf niet kan verwachten, Hij wil dat doen. Laten we bidden vol overgave verlangend naar het antwoord en dat antwoord zal het gebed overstijgen. God beantwoordt een gebed nooit half, maar altijd meer dan wij hadden kunnen bedenken.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.