Monthly Archives: June 2011

Meer regels is niet beter

Galaten 5 2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet … Continue reading

Posted in 48 Galaten | Comments Off on Meer regels is niet beter

We moeten wat doen

Jakobus 2 24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on We moeten wat doen

Denken is niet geloven

Jakobus 2 19 U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. 20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Denken is niet geloven

Kostbaar bloed

1 Petrus 1 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 60 1 Petrus | Comments Off on Kostbaar bloed

Heilig, Heilig, Heilig

1 Petrus 1 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 5 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Heilig, Heilig, Heilig

Leugens over God

Genesis 3 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet  dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed … Continue reading

Posted in 01 Genesis | Comments Off on Leugens over God

Abraham had geen bijbel

Romeinen 4 3 Want wat zegt de Schrift?  En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. (Romeinen 4:3) Het is niet de bijbel die het verschil maakt in ons geloof. Abraham had geen bijbel en toch werd … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Abraham had geen bijbel

De wet vandaag de dag

Jozua 1 7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft.  Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal … Continue reading

Posted in 06 Jozua | Comments Off on De wet vandaag de dag

Er 100% voor gaan

1 Petrus 1 13   Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:13) Stel je voor je ligt in het midden … Continue reading

Posted in 50 Phillipenzen, 60 1 Petrus | Comments Off on Er 100% voor gaan

Werken aan het koninkrijk van God

1 Petrus 1 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben  door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 60 1 Petrus | Comments Off on Werken aan het koninkrijk van God