Monthly Archives: May 2011

Met armen open

Openbaring 22 16   Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16) Jezus wil nog even laten zien … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Met armen open

Je bent wat je doet

Openbaring 22 15  Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. (Openbaring 22:15) Ik ben toch wel goed, het is toch niet zo slecht met mij? Ik … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on Je bent wat je doet

Werken zijn wel belangrijk

Openbaring 22  12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12) Het wordt zo vaak benadrukt in de bijbel, dat ik me afvraag waarom we er elke … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Werken zijn wel belangrijk

Het wordt erger

Openbaring 22 11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 66 Openbaring | Comments Off on Het wordt erger

Gods woord

Openbaring 22 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Gods woord

Spoedig

Openbaring 22 6 En hij zei tegen mij:  Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden  om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7 En … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Spoedig

Van aangezicht tot aangezicht

Openbaring 22 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4 en zullen Zijn aangezicht zien, en  Zijn Naam zal op … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Van aangezicht tot aangezicht

Leven!!

Openbaring 22 1 En hij liet  mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. (Openbaring 22:1) Laat dit vers heel bewust tot je doordringen. … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Leven!!

De sfeer

Openbaring 21 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23   En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on De sfeer

Het is niet afgelopen

Openbaring 21 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on Het is niet afgelopen