Abraham had geen bijbel

3 Want wat zegt de Schrift?  En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. (Romeinen 4:3)

Het is niet de bijbel die het verschil maakt in ons geloof. Abraham had geen bijbel en toch werd hij gezien door God als een rechtvaardige. Door te zeggen dat we bijbelgetrouw zijn en dat we in de bijbel geloven hebben we nog geen stap in de richtig van het geloof van Abraham gezet.

De bijbel is een boek waar we kunnen lezen hoe God zich heeft openbaard in het verleden. Dit moeten we koesteren en overdenken, het moet ons hart vullen met de liefde van God alsof het een liefdesbrief is. Maar geloven dat de bijbel waar is betekend nog niet dat we het geloof van Abraham hebben.

De bijbel moet ons het geloof van Abraham geven. Wij mogen lezen in een boek waar de Geest door spreekt. Wij mogen horen naar de stem van God elk moment van de dag en het geloof ontwikkelen dat Abraham had. Hij vertrouwde niet op de bijbel, hij vertrouwde op God.

13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. (Romeinen 4:13)

De nadruk moet op het vertrouwen liggen. Hetzelfde vertrouwen dat Abraham had in God moet ook in ons leven. Hij had geen bijbel entoch vertrouwde hij op God. Wij moeten op God vertrouwen alsof we geen bijbel hebben. Vertrouwen dat Hij goed is en ons lief heeft.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.