Monthly Archives: September 2011

Het licht

Johannes 1 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (Johannes 1:4,5) God zelf is het leven, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het licht

De openbaring is het leven

Johannes 1  3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (Johannes 1:3) 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Genesis 1:3) 34 En terwijl … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De openbaring is het leven

Het Woord

Johannes 1 Johannes 1 begint al mysterieus. In de eerste paar verzen wordt het woord ‘woord’ vele malen gebruikt. Dit woord lijkt in deze context niet te kloppen, soms lijkt het om een persoon te gaan. Waarom zou Johannes zo … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het Woord

Johannes

Johannes 21:20-25 22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! 23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Johannes

Waarom niet iedereen?

Psalm 150 ‘Laat mij lekker geloven wat ik geloof, val mij niet lastig met jouw verhaaltjes.’ Dit kan nog wel eens een reactie zijn van iemand die niet graag het evangelie hoort. Ze willen daarbij ons wel respecteren maar als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Waarom niet iedereen?

Emoties in aanbidding

Psalm 150 5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. (Psalm 150:5) Een van de klachten over de aanbidding met een band is dat het inspeelt op de emotie. Tijdens zo’n ‘show’ worden we meegenomen in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Emoties in aanbidding

Muziek maken

Psalm 150 Nu komen we op een punt in deze psalm dat het wat moeilijker begint te worden. Nu komt er een hele rij met instrumenten waar enkele van die instrumenten te vergelijken is met een orgel. Maar vele van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Muziek maken

God loven is niet zo makkelijk

Psalm 150 Complimenten geven is niet zo makkelijk voor de meeste mensen. Om iemand te laten weten dat we tevreden zijn met wat ze doen is moeilijk. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan onze trots zijn, maar het kan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God loven is niet zo makkelijk

Loof de Heer

Psalm 150 De laatste psalm van het bijbelboek psalmen. Een hele simpele psalm die misschien wel als een kinderliedje was geschreven. Maar een psalm die duidelijk oproept tot het prijzen en loven van God.  1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Loof de Heer

Sympatie voor het kwaad

Romeinen 1:18-32 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Sympatie voor het kwaad