Meer regels is niet beter

2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. (Galaten 5:2-3)

Ik heb de afgelopen keren geschreven over de werken waar God naar verlangt. Hij verlangt dat ons geloof meer is dan alleen er aan denken. Hij verlangt dat ons geloof werkelijkheid wordt in het leven dat we leven, dat we echt op Hem vertrouwen in alles.

Maar daarbij moeten we wel uitkijken dat we niet weer regels in ons leven proberen te krijgen. Regels die ons vastbinden aan de wet, regels die andere voorwaarden verbinden aan onze redding dan de redding die Jezus ons heeft gegeven.

De veroordeelde man die naast Jezus aan het kruis hing heeft laten zien wat echt geloof was. Hij geloofde echt dat Jezus de redder was. Hij had mee kunnen doen met de spot die alle mensen over Jezus uitgooide, inclusief de andere veroordeelde aan het kruis, maar deed dat niet. Hij zag in dat hij slecht was en dat hij Jezus nodig had.

Werken zijn er niet om ons te redden, werken zijn een gevolg van onze redding. Als wij onnodige eisen gaan stellen aan het leven gooien wij obstakels op ons pad met Jezus. Maar als wij ons vast houden aan de liefde van Jezus in ons leven dan gaan we daaruit leven.

Menselijke eisen zoals elke denominatie opwerpt zijn een obstakel, net zoals de besnijdenis. Als we dat doen hebben we Jezus niet nodig. Maar als wij niet meer kijken naar de regels, maar naar Jezus komt er een ander leven die elke regel overwint.

This entry was posted in 48 Galaten. Bookmark the permalink.