Heilig, Heilig, Heilig

14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 5 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:14-16)

Er moet een verschil zijn in ons leven, tussen vroeger en nu. Het kan niet zo zijn dat er geen verandering is in ons leven is gekomen. We waren niet altijd wetend over een leven met God. Ook als we geboren zijn in een christelijk milieu betekend dat niets over ons weten.

Wij waren onwetend geboren en er moet een moment komen dat we niet meer onwetend zijn over onze verantwoordelijkheid in het leven. We moeten ons geroepen weten om heilig te zijn. Niet dat we dit als een excuus gebruiken om niet heilig, maar wij moeten weten dat God verlangt dat wij heilig zijn.

Petrus wil dat ook benadrukken, het is Gods verlangen dat wij heilig zijn, want Hij is heilig. God heeft dit zelf gezegd, Hij wil dat wij bij Hem komen en met Hem leven in Zijn heiligheid. En deze heiligheid is een nieuwe manier van denken, in contrast met het oude denken.

Het oude denken, wat men nu modern noemt, maar al zo oud is als de zondeval. Het moderne denken is niet nieuw meer maar juist het verlangen van God is nieuw voor ons. En dat heilig leven is niet oudbollig maar juist perfect in alles.

Dit moet ons denken worde, wij moeten ons denken vernieuwen, naar het verlangen van God. HEILIG.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.