Er 100% voor gaan

13   Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:13)

Stel je voor je ligt in het midden van de oceaan en heel in de verte zie je een reddingsboei liggen. Het is je enige hoop om te kunnen overleven. Je zult alles op alles zetten om bij die reddingsboei te komen zodat je jezelf daar aan vast kunt houden.

Dit is de enige hoop die wij in het leven hebben in de genade van Jezus. Petrus weet dat, voor hem is er maar een hoop en dat is de hoop die hij heeft in de genade die Jezus heeft gebracht. En dat is voor hem de motivatie om zich schrap te zetten in deze wereld.

12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,  jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. (Filipenzen 3:12-14)

Paulus laat ook zien dat wat hem betreft het enige doel in het leven nog het jagen naar de eenheid met God is. Hij vergeet wat er achter hem ligt en zoekt alleen nog de hoop in God. Dat is wat Hij wil vinden in zijn leven.

Volgens mij is dit het verlangen van God, dat wij er 100% voor gaan. Hij kan niets met mensen die nog een eigen agenda hebben. Mensen die leven voor zichzelf en een’ na-de-dood-levensverzekering’ proberen te nemen door zich aan te sluiten bij de kerk.

God vraagt alles van ons, niet omdat Hij veeleisend is, maar omdat Hij ons alles wil geven wat wij nodig hebben zonder dat wij wat meenemen van deze wereld.

This entry was posted in 50 Phillipenzen, 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.