Werken aan het koninkrijk van God

12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben  door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is;  dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. (1 Petrus 1:12)

Wat heb ik aan het geloof, hoe wordt ik er beter van? Dat zijn vaak de vragen waarmee mensen zitten als ze er over nadenken. Wat kan het geloof voor mij doen? Maar als wij kijken naar de mensen die ons zijn voorgegaan, zij deden het niet voor henzelf maar zij deden het voor ons.

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, (Hebreeen 12:1)

Maar in de bijbel zien we een heel andere manier van geloven. Daar zijn mensen bij wie het niet ging om henzelf, maar bij wie het ging om het koninkrijk van God. Zij bouwden mee aan het geloof/ vertrouwen op de Vader hier op aarde.

Op die manier zijn zij bezig geweest voor ons zodat de waarheid of het Evangelie wordt verkondigd onder ons. Zij hebben er aan gewerkt zodat de basis werd gelegd voor de komst van Jezus. Een verwachting voor de komst van de zaligmaking die God had beloofd.

Wij leven nu in een kerk cultuur waar wij afvragen wat wij aan het geloof hebben. Wij zijn niet meer bezig met het werk van God, maar wij zijn bezig om ons plaatsje in het koninkrijk van God te kunnen garanderen.

Een leger met allemaal individuele soldaten die niet samenwerken zal nooit kunnen winnen. En dat is de kerk van vandaag. Wij zijn individuen met een eigen agenda. Nooit zullen we kunnen bouwen aan het koninkrijk van God.

This entry was posted in 58 Hebreeen, 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.