De wet vandaag de dag

7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft.  Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond,  maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. (Jozua 1:7-8)

Doet de wet er nog wel toe? In vele kerken wordt hij elke zondag voorgelezen, maar wat betekend dat voor ons persoonlijk leven. In andere kerken is er weinig aandacht voor, omdat we er niet meer naar hoeven te leven. Maar is de wet een groep regeltjes waar we ons aan moeten houden?

Als we de wet zien als regels voor ons leven zullen we inderdaad wet-moe worden. We horen ze wel maar we doen er niets mee of we horen ze niet en doen er niets mee. Maar als de wet wordt gezien als het verlangen van God voor ons leven dan begint de wet zelf ook tot leven te komen.

Voor David kwam de wet tot leven. Hij zag in dat de wet goed is voor het leven en hij verlangde er naar om het te overdenken, dag en nacht. En dat is ook wat de boodschapper hier tegen Jozua zegt. Jozua moet de wet heel dicht bij hem houden, hij moet de wet dag en nacht overdenken.

Alleen als we de wet dicht bij ons houden zullen we juist handelen. Alleen als we de wet overdenken zullen we het hart van God toepassen in ons leven. Het zijn geen regels, het is het hart van God. De wet moet niet worden afgedaan als regels die niet meer bestaan. Het is een leven naar het hart van God, weten dat de wet goed is voor ons.

This entry was posted in 06 Jozua. Bookmark the permalink.