Conclusie Openbaring

16   Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16)

In een paar maanden heb ik dit bijbel boek vers voor vers doorgenomen. En heeft zoveel inzicht gegeven in het hart van God. Dit boek is geen buitenbeentje in de bijbel, het is misschien wel het meest actuele bijbel boek voor ons. Wij leven misschien zonder het bewust-zijn van Gods hand in de wereld, maar Zijn hand is duidelijk aanwezig.

Jezus heeft hier van willen getuigen, Hij is de betrouwbare getuige. Dit bijbel boek is een lijdraad voor ons leven, om ons sterk te maken in de wereld die verder in de afgrond zakt. In dit bijbel boek wordt ons duidelijk voor ogen gehouden wat voor tactiek wij moeten gebruiken om te volharden in deze wereld.

25 dan deze:  Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal  Ik macht geven over de heidenvolken. (Openbaring 2:25-26)

Gods hart is duidelijk, Hij verlang van ons dat wij overwinnen en sterk blijven staan tot het einde toe. Zijn verlangen voor ons leven is dat wij overwinnaars zijn waar Hij op kan vertrouwen. Wij moeten vasthouden aan ons leven met God en er actief in investeren.

Het lezen van dit bijbel boek is geen puzzel, Jezus wilde ons dit vertellen zodat wij alle reden hebben om te overwinnen. Wij zijn geen losers, wij zijn winnaars in de liefde van God. Jezus heeft ons alles laten zien, zijn motivatie, zijn liefde, de toekomst, de weg is open voor een leven vol overwinning.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.