Er op vertrouwen

18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van  het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. (Openbaring 22:18-19)

Dit zijn hele duidelijke woorden waar we best een beetje bang voor mogen zijn. In dit bijbel boek opent God zijn hart voor ons en de wereld en Hij heeft liever niet dat we daar rare dingen mee gaan doen. We moeten het aannemen zoals het beschreven staat. We moeten niet te diep gaan graven en er onze eigen mening in leggen. We moeten ook niet te lichtvaardig over deze verzen doen alsof het geen nut heeft.

Het is een duidelijk boek dat we gewoon letterlijk mogen lezen. Het oordeel komt er aan in de orde van de plagen die over de aarde zullen worden uitgestort. En het kwaad zal er alles aan doen om ons zover mogelijk van God vandaan te houden en dat wij God lasteren in ons leven.

Deze woorden zijn waarheid en we moeten die serieus nemen. We wachten al 2000 jaar op de terugkomst van Jezus, waarom zouden we het dan nu niet verwachten? De duivel zit niet stil om ons af te leiden van deze woorden. En God zal niet langer wachten dan nodig is om het werk in Jezus te volbrengen.

Wij moeten een bewuste keuze maken om deze woorden te accepteren in ons leven. Wij moeten ze toepassen door de wapenrusting beschreven in Efeze 6 aan te trekken. Wij moeten sterk staan en volharden in deze tijd waarin het kwaad zo dichtbij is gekomen, zelfs in de kerk. Wij moeten volharden in onze strijd om dicht bij God te blijven door Jezus, onze redder.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.