Gekocht door Zijn kostbaar bloed

Openbaring 5:6-14

9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. (Openbaring 5:9-10)

Dit gedeelte in Openbaring werpt voor mij een heel bijzonder licht op het kruis. Daar waar we het kruis kunnen accepteren als de afwassing van onze zonden, krijgen we hier het perspectief van Jezus aan het kruis.

Vanuit ons perspectief is Jezus daar gaan hangen zodat wij Heilig voor de Vader kunnen komen. We weten ons gered omdat Jezus heeft betaald voor onze zonden. En daar kunnen we Jezus heel dankbaar voor zijn, de last van onze zonden zijn van ons afgevallen.

Maar laten we nu een stap verder gaan. Wat heeft Jezus daar aan het kruis gedaan? Hij is daar gaan hangen uit liefde voor de Vader. Want Hij heeft Zichzelf laten slachten om ons te kopen met zijn bloed, zodat wij voor God koningen en priesters kunnen worden gemaakt. Mensen die de aarde kunnen regeren als echte koningen.

Dit gaat een stap verder dan de verlossing van onze zonden. God heeft verlangt naar mensen waarmee Hij kan samenwonen. En Jezus heeft met Zijn bloed ons gekocht voor God. Jezus heeft er voor gezorgd dat er een koninkrijk van priesters zal zijn die het plan van God kunnen volmaken.

12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. (Openbaring 5:12)

Door het kruis komt Jezus alle eer toe. Hij komt toe alle kracht en rijkdom, wijsheid, sterkte, heerlijkheid en dankzegging. Niet alleen omdat wij van onze zonden zijn verlost, maar omdat Hij ons heeft gekocht voor God. Wat een heerlijk kruis stond daar op Golgotha. Laten we dieper gaan in ons geloofsleven en over onze eigen zonden heen stappen om deel te worden van dit koninkrijk.

This entry was posted in 43 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.