De liefde van God in ons leven

1 Johannes 3

15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. 17 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? (1 Johannes 3:15-17)

Ik vraag me af hoe vanzelfsprekend het voor ons is vandaag de dag dat een moordenaar het eeuwige leven niet heeft. Natuurlijk, als hij zich bekeert dan is God genadig om hem te vergeven. Maar een zondaar heeft per definitie geen toegang tot het eeuwige leven.

8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. (Openbaring 21:8)

En dat moeten we ons realiseren, God veranderd niet. Hij kan ook na het offer van de Heere Jezus een zondaar niet accepteren tenzij diegene zich bekeert van zijn werken en zich laat reinigen door het bloed. Zelfs in het laatste bijbelboek is dit niet veranderd. Mensen die doorgaan met hun zondig bestaan zullen niet in het nieuwe Jeruzalem kunnen ingaan.

God is liefde. God heeft Zijn liefde laten zien toen Hij Zijn Zoon aan ons gaf. Jezus heeft Zijn leven aan ons gegeven uit liefde, zodat wij in dezelfde kunnen leven. Dat is het verlangen van God en het doel van de komst van Jezus. God wil de hemel niet zoveel mogelijk vullen met mensen, God wil ons leven veranderen van moordenaars, leugenaars, ongelovigen, enzovoort tot mensen die Zijn liefde hebben.

Zonden blijven slecht, ook als we Jezus hebben aangenomen als onze redder. En voor Johannes is het bewijs voor God in ons leven als wij Zijn liefde gaan uitstralen. Zijn liefde in ons leven waardoor we ons leven gaan delen met de mensen om ons heen.

Johannes stelt het zo: als ons hart koud blijft voor de mensen om ons heen, hoe kan de liefde van God dan in ons leven? Als wij harteloos doorgaan met ons leven, hoe kan de liefde van God dan in ons zijn?

This entry was posted in 62 1 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.