Volbracht

Johannes 19

30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30)

Deze uitspraak moet leven in ons geloof. Jezus hangt daar na alles te hebben doorstaan als het Lam van God dat geslacht moest worden voor de zonden van deze wereld. Hij heeft de prijs betaald om ons leven vrij te kopen van de zonden. Er hoeft nu helemaal niets meer gedaan te worden.

9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. (Openbaring 5:9)

Dit is volbracht, Jezus heeft betaald. Het werk van de duivel in ons leven kan teniet gedaan worden door het bloed van Jezus in ons leven. Jezus heeft het volbracht, niemand kan dat Jezus en een ieder die in Hem gelooft meer afpakken.

Dit is ons geloof, hier baseren wij ons leven hier op aarde en ons toekomende leven op. Jezus heeft het volbracht aan het kruis. Het leven is voor eens en altijd onomkeerbaar veranderd in een leven vol hoop en kracht door het offerwerk van Jezus.

Het is volbracht, ook nu in ons leven. Het is volbracht, de kracht van ons geloof. Het is volbracht door Jezus, Gods Zoon, naar de aarde gezonden om als een Lam te worden geslacht. Het is volbracht.

Zo zeker als de woorden van Jezus klonken uit de mond van Jezus daar aan het kruis, zo zeker mogen wij zijn in ons vertrouwen in Hem. Hij heeft het ook in ons volbracht. Wij zijn verlost, vernieuwd, opnieuw geboren door het kruis van Jezus. Ook wij zijn met Jezus kinderen van de Vader in de hemel. Het is volbracht.

This entry was posted in 43 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.