Hemelvaart

20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. (Openbaring 22:20-21)

Dit is een beetje onze eigen hemelvaart ervaring. Niet dat wij naar de hemel gaan maar dat Jezus soort van afscheidt van ons neemt en ons daarbij een opdracht geeft. En die opdracht blijft dat wij Hem moeten verwachten, wij moeten de hoop op Zijn wederkomst niet op een laag pitje zetten. Actief moeten wij verwachten dat Hij elk moment terug komt.

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:  Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, (Handelingen 1:6-7)

Wanneer het precies zal gebeuren weten we niet en waarschijnlijk weet Jezus het nu nog steeds niet. Maar bij Jezus en de discipelen is een ding zeker ze verwachten het elk moment. Maar het verlangen en de hoop is zo sterk dat men het elk moment verwacht.

11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,  zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Handelingen 1:11)

Jezus komt terug, dat is zeker. Zoals Hij weg is gegaan zo zal Hij ook terugkomen. Zo zeker dat Hij naar de hemel is gegaan zo zeker zal Hij terug komen. En nu is het aan ons om ons daar op voor te bereiden.

This entry was posted in 44 Handelingen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.