Gelovig gebed

Jakobus 5

15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:15-16)

Gelovig gebed is een moeilijk uit te leggen begrip. Het is net als liefde, het komt uit ons hart en niemand kan het leren door er over te studeren. We moeten het leren door het te doen. In de twee vorige overdenkingen heb ik het gehad over genezing. Genezing en vergeving horen bij elkaar, maar daar komt vandaag nog het gelovig gebed bij.

Want dat moet de basis zijn van elk gebed, geloof. Soms ben ik bang dat wij bidden met ballonnen van helium. Door de helium stijgt de ballon vanzelf op, maar we hebben niet de controle over de plaats waar de ballon weer neerkomt. Het gebed dat hierop lijkt, bidt, niet wetende waar het gebed aankomt, niet wetende of God werkelijk naar ons wil luisteren. Dit gebed is gebed zonder geloof.

In Hebreeën 4:16 wordt ons verteld dat wij vrijmoedig voor de troon van God mogen komen. Als wij bidden moeten we weten dat ons gebed voor de troon van God komt. Dat Hij met open oren luistert naar een ieder die voor Zijn troon komt. Dat als wij vragen, God antwoord. En dat is geloof.

In vers 16 voegt Jakobus nog iets toe. Gelovig gebed kan alleen als we in het reine zijn met de mensen om ons heen. Ook Jezus heeft het hierover gehad in de Bergrede. Als we voor Gods troon komen terwijl er nog problemen zijn tussen ons en andere mensen, moeten we dat eerst oplossen.

Gelovig gebed is een gebed dat weet dat hij/zij voor de troon van God komt op het moment dat men gaat bidden. Gelovig gebed weet ook dat men niet voor de troon van God kan komen terwijl er nog onenigheid is met de naaste. Gelovig gebed verlangt van God een antwoord en weet dat God altijd antwoord geeft. En vooral dit laatste is belangrijk voor een gelovig gebed.

Want een gebed dat niet weet dat God wil luisteren is als een helium ballon, waarvan we niet weten waar het aan zal komen. Maar God heeft beloofd, dat een ieder die vraagt een antwoord zal ontvangen.

This entry was posted in 58 Hebreeen, 59 Jakobus. Bookmark the permalink.