Jezus het licht

Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. (Openbaring 1:13b-14)

Gisteren ben ik tot de conclusie gekomen dat ‘kleren maken de man.’ Jezus in al Zijn glorie en heerlijkheid leren we hier echt kennen. Hij is het licht der wereld, Hij schijnt in Zijn kracht, heiligheid en puurheid. Er is geen vlekje op heel het gewaad, zo is er geen vlekje in Zijn karakter in alles is Hij puur.

Jezus draagt een lang wit gewaad, net als de priesters in het oude testament. Hij is de Hogepriester, de priester die dient in het Hemelse Heilige der Heilige. En dat straalt Hij uit.

32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. (Matheus 10:32,33)

Als wij deze tekst nu in de context van Openbaringen zetten dan krijgt dit een heel andere dimensie. Niet langer zien we de ‘mens’ Jezus die als een leraar hier op aarde wandelde, maar we zien de Zoon van God. Toen Jezus deze woorden sprak wist Hij Wie Hij was en dat Hij voor de troon zal staan als de Koninklijke Hogepriester.

Jezus was niet alleen het offer, waardoor Hij een goed woordje voor ons kan doen bij God. Jezus in al Zijn glorie is nu de Hogepriester die ons voor de troon kan brengen. Als wij dit niet erkennen, zal Hij ons ook niet erkennen. Als wij er niet naar leven zal Hij niet in onze plaats voor de Vader staan. Maar zonder Jezus kan niemand voor God staan en leven.

We hebben niet meer met het ‘offer’ Jezus te maken, we hebben met de Koninklijke Hogepriester Jezus te maken. En nu komt het bijbelboek Hebreeen nog meer tot leven. Want deze openbaring is visueel en het helpt ons om de woorden van Hebreeen in te beelden. Jezus de koninklijke Hogepriester die voor eeuwig voor de troon van God dient.

Hij is onze Heer, Hij is onze redder, Hij moet alles worden in ons leven. En met alles is niet alleen zeggen dat je christen bent. Maar staan voor Jezus in alles wat je doet. Zijn wil doen in al je plannen. Niet met de wereld meegaan, maar erkennen dat Hij als Heer waardig is om heilig te leven.

This entry was posted in 40 Matheus, 58 Hebreeen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.