Heiligen

Efeze 1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Efeze 1:1)

Allereerst wil ik een kanttekening zetten bij de vertaling van deze tekst waar de HSV (maar ook de NBV) het woord gelovigen gebruikt. De Engelse vertalingen die ik gelezen  heb (KJV, NAS, NIV, NKJV, etc..) vertalen dit woord met mensen die trouw blijven. In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord slechts in enkele gevallen met ‘believer’ vertaalt, maar in de meeste gevallen met ‘faithfull’. Dat laatste woord betekent, trouw, de mensen die trouw blijven aan Jezus.

Voor mij is dit erg belangrijk voor de betekenis van deze zin. Want er zit kracht in deze zin. Net zoals Paulus gelooft in zijn roeping, zo gelooft hij in de werking van het werk van Jezus in ons leven. Paulus noemt de Efeziërs, heiligen. Stel je eens voor dat de gemeente op zondag wordt aangesproken met heiligen. Mensen zullen gniffelen, dat is niet voor mij bedoeld.

Het werk van Jezus, het bloed van Jezus maakt ons heilig. Dit is geen sprookje of theoretische kennis, dit is een werkelijkheid voor ons leven. Op het moment dat wij om vergeving vragen, wast het bloed van Jezus ons puur en rein van alle zonden. Wij komen heilig voor de troon van God.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeen 4:16)

God gelooft niet in sprookjes. Wij worden werkelijk compleet gewassen door het bloed van Jezus. Wij worden wit als sneeuw gemaakt door Zijn bloed, we zijn werkelijk heilige mensen. En daarom kunnen wij vrijmoedig voor de troon van God komen. Want dat is Zijn verlangen en dat verlangen is werkelijkheid geworden door onze heiligheid dat wij ontvangen hebben aan het kruis van Jezus.

En in deze praktijk moeten wij geloof hebben. Wij moeten dit geloof in ons hart hebben dat wij heilig zijn, want daardoor mogen wij weten dat wij heilig voor de troon van God komen. Deze werkelijkheid moet de bron van ons leven zijn en de bron van onze trouw aan Hem. Want Paulus heeft het hier over mensen die niet of heilig zijn of gelovigen, Paulus heeft het over mensen die heilig zijn en trouw blijven aan Jezus.

This entry was posted in 49 Efeze, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.