God laat ons niet in de kou staan

Johannes 4

32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. (Joel 2:32)

Er zit wel een voorwaarde aan de titel. God laat ons nooit in de kou staan als we Hem aanroepen. Met andere woorden als we God serieus nemen in ons leven en Hem dus willen toelaten in ons leven, dan zal Hij zo’n roep nooit ongemoeid laten. Hij zal altijd antwoorden iemand die naar God verlangt.

Zo heb ik God leren kennen. We kunnen zo moeilijk en afstandelijk naar God doen. Hij is zo ver weg, Hij hoort ons niet, we zien niets van Hem in ons leven. Maar ik heb geleerd dat als wij eerlijk zijn naar God en Hem serieus nemen in Zijn woorden, dat Hij ons serieus neemt. Als wij Hem met een eerlijk hart (niet met het gebed voor en na het eten) Hem zoeken zal Hij antwoorden.

6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

Dus als er een afstand is tussen God en ons dan zijn wij degene die voor die afstand zorgen. De bijbel staat vol met die beloften dat als wij Hem aanbidden in ons leven, Hij Zich naar ons om zal keren en over ons leven wil waken.

Dit is denk ik de reden dat God van Zich laat horen op plekken waar mensen het moeilijk hebben. In de pijn en de nood waarin ze leven hebben ze God nodig. En hun roep om hulp komt uit de grond van hun hart. Maar bij ons is alles koek en ei en hebben we God niet nodig, en is er geen gebed die echt verlangt naar Zijn hand in ons leven.

Maar God kijkt niet naar de problemen in ons leven, Hij kijkt naar een hart dat eerlijk is naar Hem toe. Een hart dat eerlijk verlangt naar Zijn  hand in zijn/haar leven. God laat ons niet in de kou staan, als we werkelijk naar Hem verlangen. Is dat zo in jouw leven?

This entry was posted in 29 Joel, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.