Een andere realiteit

Johannes 11

15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan. 16 Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven. 17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. 18 (Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvandaan.) 19 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. (Johannes 11:15-19)

Wat is realiteit? In deze verzen worden een aantal observaties beschreven die de realiteit laten zien, naar het lijkt. Thomas die maar met Jezus mee wil gaan alsof hij het opgeeft. In zijn ogen heeft Jezus iets in Zijn hoofd gehaald dat hen allemaal de kop gaat kosten. Bethanië ligt niet ver van Jeruzalem, waar het gevaar is.

Een andere realiteit is de dood van Lazarus. Hij was al vier dagen dood, het lichaam was waarschijnlijk al aan het ontbinden. Vele mensen waren samen gekomen om de familie bij te staan in deze moeilijke tijd. Het was een tijd waarin men een moeilijke toekomst zag voor de twee vrouwen die waren achtergebleven.

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeen 11:1)

Maar er is een hemelse realiteit die vele van ons niet zien of willen zien. Gods realiteit staat boven elke andere realiteit. Hoe reëel de dood ook is in onze ogen de werkelijkheid van het leven van God is een grotere realiteit. Hoe echt kanker ook kan lijken, de realiteit van God is groter.

En dat is wat Jezus Zijn discipelen wil leren. Ze moeten kijken met andere ogen die niet kijken naar de realiteit van oorlog, rampspoed of ziekte. Ja het lijkt zo echt maar als we werkelijk geloven dan wordt de hoop in dat we niet zien meer reëel.

Met welke realiteit houden wij ons bezig. De realiteit van de beurs of van het avondeten? Of is het Gods realiteit die ons bezig houdt? Willen wij deze les van Jezus leren? Kijk met andere ogen, ook al is het zo vanzelfsprekend, laat Jezus Zijn licht er op schijnen.

This entry was posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.