God zien

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Johannes 1:18)

Dit is de sleutel van de komst van Jezus. De sleutel ligt niet in het kruis van Jezus, maar het in feit dat God in Jezus Zichzelf aan ons heeft geopenbaard. Jezus die nu weer bij de Vader is, heeft ons geopenbaard Wie God is.

3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. (Hebreeen 1:3)

Jezus scheen met de heerlijkheid van God hier op aarde. Jezus heeft het karakter en de heerlijkheid van de Vader aan ons laten zien. En dat is voor Johannes de basis van deze brief die hij hier schrijft.

Jezus is in de eerste plaats de heerlijkheid van God hier op aarde. En in die heerlijkheid heeft Hij het kruis op Zich genomen en onze straf gedragen. God heeft Zichzelf willen openbaren aan ons zodat wij ons vertrouwen in Hem leggen.

Door deze stap over te slaan en alleen maar in het kruis te geloven nemen wij afstand van het werkelijke plan van de Vader. Wij willen alleen maar verlost zijn van de angst van de dood, maar God wil dat wij Hem leren kennen. Niemand heeft ooit God gezien, maar in Jezus kunnen we Hem wel leren kennen. En dan zien we een God die vol van genade onze straf wil dragen en ons weer Zijn kinderen wil maken.

This entry was posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.