God leren kennen

1 Timotheus 6

15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. (1 Timotheus 6:15-16)

Laten we vandaag even hierbij stilstaan. Even niet snel een overdenking lezen, maar bewust nadenken over deze tekst. Zoals in de vorige overdenking al is benadrukt dienen we een God die niet past op een A4’tje. God is niet een God die we even kunnen omschrijven in een paar woorden en er dan onze handtekening onder zetten, alsof dat ons geloof is.

Als we God leren kennen moet dat te zien zijn in ons leven. Zoals wij ons handelen aanpassen aan de persoon die wij tegenover ons hebben, zo gebeurd dat ook in onze groei in het kennen van God. We behandelen een baby niet hetzelfde als een volwassen man, zo ook zullen we God heel anders benaderen wanneer we Hem beter leren kennen.

Jezus is de Heer der heren en de Koning der koningen. Hij heeft alles in handen, Hij bepaalt, Hij regeert. Wij mogen Hem volgen, Hem dienen, tot Hem mogen wij bidden. Het is heerlijk om in die rust en vrede te wandelen, wetende dat de huidige leiders uiteindelijk niets te vertellen hebben, uiteindelijk is het Jezus die over alles regeert. Kennen wij deze Jezus? Hebben wij Hem ontmoet in ons leven?

Paulus heeft het over de onsterfelijke God in het ontoegankelijke licht, die door geen mens ooit is aanschouwd. De God die wij dienen, die niet afgebeeld kan worden, niet omdat het toevallig in Exodus 20 staat, maar omdat Hij de eeuwige God is die ons heeft gemaakt. Hij die machtig is, Hij die alle kracht heeft. De God die wij wel moeten vrezen als we Hem leren kennen.

De mens is arrogant geworden en wil deze God niet meer leren kennen. Want dat zou betekenen dat we niet aan de top staan, het zou betekenen dat we in afhankelijkheid moeten leven. En dat is nu precies wat deze verzen met ons moet doen. Een vrees, een liefde, een afhankelijkheid in ons hart geven. Hij is God, Hij regeert, Hij leeft, Hem mogen we dienen en volgen, op Hem mogen we vertrouwen. Heb jij God zo al leren kennen?

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.