Levensles

1 Timotheus 5

11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 13 Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, 14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. (1 Timotheus 6:11-14)

Het is een veelvuldig thema in de bijbel, de strijd van het geloof. Als we 1 thema uit de brief van Paulus aan Timotheus zouden halen zou het ook dit thema zijn, het gevecht om sterk te blijven staan in het eigen geloof. Ondanks al het advies hoe hij de gemeente moet helpen, moet Timotheus ten eerste vechten voor zijn eigen geloof. We kunnen namelijk het geloof verliezen, dit niet om ons bang te maken maar juist om onze aandacht weer bij de les te houden.

Het leven is een leven lange les waarin we steeds meer leren. Op het moment dat er geen leermomenten meer zijn in ons leven moeten we ons afvragen waar we mee bezig zijn. Wat is werkelijk de focus in ons leven? Is het werkelijk het Koninkrijk van God, is het werkelijk een leven in de aanwezigheid van God?

Nogmaals dit is niet om ons bang te maken, maar wel dat we hier serieus mee omgaan. Elke keer lijkt het er op dat het geloof voor ons een spelletje is geworden. En we spelen samen met alle andere gelovigen van de gemeente het spelletje mee. We kloppen elkaar figuurlijk op de schouders, want wij hebben het wel goed voor elkaar.

Kijk in de spiegel van deze verzen. Het is de godsvrucht waar we voor moeten vechten. Niet het volgen van wetten, weer slaaf worden van de juk van het oude testament, maar juist de genade van het nieuwe testament. De genade die godsvrucht in ons leven teweeg brengt. Genade die ons kracht geeft om te volharden in liefde, zachtmoedigheid en gerechtigheid.

Lees deze verzen, Paulus heeft het niet over proberen, Paulus heeft het over ontvluchten, grijpen, jagen en strijden. Het zijn geen woorden die in een zondagse dienst worden gebruikt, dit zijn woorden die in het leger of in de kleedkamer voor een voetbalwedstrijd worden gebruikt. Maar ze horen juist ook thuis in een kerkdienst op zondag. Wij moeten soms ook gepord worden om zo sterk door het leven te gaan.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.