Verwaand

1 Timotheus 5

3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. (1 Timotheus 6:3-5)

Dit zijn radicale woorden van Paulus, een ieder die het niet met hem eens is, is verwaand. Zoals in eerdere overdenkingen al is gebleken heeft Paulus een zeker weten waar niemand hem van af kan brengen. Zijn vertrouwen op de openbaring van God die Jezus aan ons heeft gegeven staat rotsvast. En deze woorden zijn daar weer een bewijs van.

In onze huidige samenleving kan dit niet meer, wij kunnen deze sterke overtuiging niet meer hebben. Alles wat ook maar een beetje met God te maken heeft, wordt in twijfel getrokken. En mensen vragen ook weleens hoe we het zo zeker kunnen weten. Want alles in de sfeer van een god of iets dergelijks schijnt mystique te moeten zijn.

Maar Jezus zei dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. En Paulus weet dit voor de honderd procent zeker. En wij moeten dat ook voor de honderd procent zeker weten, niet om er over te discussiëren maar om er in te leven. Want dat is wat we moeten doen met het evangelie, het aannemen. En een ieder die er een spelletje van maakt en er wat bij wil doen en er weer wat van af wil halen is verwaand.

En dat is waar Paulus het hier over heeft. Hij lokt geen discussie uit, laat de wereld maar hun eigen overtuiging hebben, laat hen maar denken dat het een sprookje is. Maar als wij Jezus willen volgen dan moeten we de woorden van Jezus helemaal accepteren. Als er dan mensen zijn die dan toch met een eigen mening komen die niet tot gevolg heeft dat we godvruchtig wandelen dan gaat het fout.

Want dat is het hele doel van de komst van Jezus, Hij kwam om ons rechtvaardig te maken. Zo moeten we de woorden van Paulus lezen, zo moeten we wandelen naar het evangelie. Stop met alle discussies en ga eerst na of het evangelie godsvrucht draagt in jouw leven. En als er mensen in jouw omgeving zijn die de aandacht altijd maar weer richten op een bepaalde dogma dan moeten wij ons daar van afzetten. Niet op reageren, maar zoeken naar het Koninkrijk van God in het evangelie dat Jezus ons gegeven heeft.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.