Siergeloof

1 Timotheus 6

20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. 21 Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. (1 Timotheus 6:20-21)

Wanneer wijken we af van het geloof? Geloof is een vertrouwen hebben en het geloof komt door woorden die tot ons gesproken worden. Ons wordt verteld dat Jezus voor ons gestorven is, als we hier werkelijk op vertrouwen dan handelen we daar naar. Ons wordt verteld dat we opnieuw geboren worden als we Jezus volgen, als we het werkelijk geloven dan handelen we hier naar.

Het gevaar begint dus op het moment dat er mensen komen die andere dingen er bij verzinnen. Wetjes waardoor we onze redding kunnen verdienen, maar ook valse zekerheid omdat we denken dat de genadeverzekering automatisch alles dekt ook al gaan we nog zo tekeer in onze zonden.

En dat is waar Paulus hier voor waarschuwt, Timotheus moet heel dicht bij de waarheid blijven. Dat heeft niets te maken met een bepaalde studie, het heeft te maken met het verlangen naar de waarheid. Timotheus heeft de waarheid ontvangen en hij weet dat en daar moet hij aan vasthouden.

Op het moment dat er mensen komen met fantastische theorieën dan moet we daar heel voorzichtig mee zijn. Zo gauw de boodschap om de boodschap en de boodschapper zelf draait kunnen we er zeker van zijn dat het leugens zijn. Het evangelie gaat nooit om het evangelie zelf, het gaat altijd om de boodschap voor ons leven. Het kruis van Jezus staat niet op zichzelf als een mooie theorie, maar is de redding voor ons leven. De wedergeboorte is niet een theorie op zichzelf, maar is een boodschap voor de praktijk van ons leven.

Paulus heeft het over inhoudsloos. En het wordt inhoudsloos als de theorie geen effect heeft, praktisch niet haalbaar is. Het geloof wordt dan leeg waardoor er weinig moeite gedaan hoeft te worden om van het geloof af te wijken. Want als we 1 poot onder een stoel vervangen met wat sierstenen leven we in grote onzekerheid.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.