Winst

1 Timotheus 5

6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. 7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. (1 Timotheus 6:6-7)

Als er iets is in dit leven dat wij werkelijk kunnen bereiken is het godsvrucht. We weten allemaal dat we alles moeten achterlaten op het moment dat we de laatste adem uitblazen. We komen letterlijk met niets en we gaan letterlijk met niets. Maar godsvrucht is iets dat ons niet afgepakt kan worden. En toch is dit het laatste waar we als christenen in het westen aan werken.

Het is niet populair om te praten over goede daden, het is niet populair om hard te werken aan een leven dat vruchten draagt. En toch is het Paulus die ons laat weten dat daar de winst zit in dit leven. Niet in het harde werken en het vergaren van zoveel rijkdom, maar in het harde werken aan een leven dat de vruchten van de Heilige Geest draagt.

Het is winst en dat willen we toch horen. Toch is dit het leven waarin we werkelijk kunnen berusten, een leven waarin we niet altijd maar weer meer willen van deze wereld. Dat is werkelijk winst, niet wat er overblijft aan het einde van het financiële jaar, maar wat er overblijft aan het einde van ons leven. Want wat er overblijft zal worden beoordeelt en Jezus zal ons een kroon op onze hoofd zetten gebaseerd op deze godsvrucht.

We moeten ons afvragen hoe groot het bord is voor onze welvaartshoofd. Zijn we niet blind geworden voor wat werkelijk belangrijk is. We hebben het onder het sausje genade gedoopt en we zien er niets meer van. Maar Paulus legt juist uit dat het een diamant is waar wij aan mogen werken, de diamant van een heilig leven in de kracht van God.

Het is geen zelf rechtvaardiging, het is allemaal genade, maar wel genade die vrucht draagt in ons leven. En daar mogen we hard aan werken. Genade werkt niet vanzelf het moet aan het werk gezet worden door ons en daar moeten wij ons voor inspannen. De vraag is of wij de juiste focus hebben in het leven. Is dit werkelijk de winst waar wij op zitten te wachten?

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.