Bidden

Kolossenzen 4:2-6

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. (Kolossenzen 4:2)

Deze zin van Paulus geeft ons een belangrijk wapen voor het leven. Niet alleen het geestelijk leven maar ons hele leven. Verschillende keren schrijft Paulus in zijn brieven dat we moeten bidden.

Dit vers geeft een basis houding aan voor het leven. Het is meer dan 5 keer per dag bidden zoals de moslims doen, het is een hart dat altijd gericht is op God. Een hart dat blijft bidden en in alles God erbij betrekt. Bidden is God bij ons leven betrekken en daarin onze afhankelijkheid van Hem laten zien.

In het bidden moeten we waakzaam blijven, niet bij de pakken neer zitten. Soms wordt ons bidden een grote klacht over het leven. Maar dan hebben we bidden niet begrepen. Bidden is afhankelijk zijn van God als een kind van zijn vader. Daarin moeten we vertrouwen op de Vader.

Dit vertrouwen uitten we door dankbaar te zijn. Als we alleen maar klagen en vragen, dan zegt dit nog niets over ons vertrouwen op de Vader. Dan hoeft er geen enkel geloof in dit gebed te zitten. Maar in onze dankbaarheid blijkt ons geloof. Als we weten dat God hoort en verhoort.

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. (Kolossenzen 4:3,4)

En als we dan op een lijn zitten met God dan zal ons hart ook uitgaan naar Zijn verlangens. Dan zal ons bidden samen smelten met het verlangen van God. Net als Jezus ons leert bidden dat Zijn koninkrijk mag kome, zo bidden we dat Christus verkondigd mag worden.

Begin er eens aan, een gebedsleven waarin je tijd neemt voor God. Zeker in deze vakantie tijd, tijd om je hart in een lijn met de Vader te zetten. Weest waakzaam.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.