Overtuigd van Gods wil

Romeinen 12

2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

We zijn ons er misschien niet altijd van bewust, maar God heeft een doel met deze wereld en met ons leven. En dat is niet een doel om ons te misbruiken voor Zijn eigen genot. Het is een doel waardoor wij volledig tot onze recht kunnen komen in ons relatie met de Schepper. En aan ons de keuze of wij deze weg gaan. Want de weg (wil) die God voor ons heeft is de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God.

9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. (Kollosenzen 1:9-11)

Nu kunnen we kijken naar de wil van God bij moeilijke beslissingen in ons leven. Zoals de wil van God voor onze huwelijkspartner of werk. Maar we moeten dan even een stap terug nemen. Gods wil is niet alleen in de grote dingen, het is juist in de kleine dingen waarin we Gods wil moeten zoeken. Het doel van ons leven is dat we innerlijk veranderen naar dat wat Gods verlangen is.

Het kennen van de wil van God is dat onze wandel goede vruchten draagt. Het kennen van Gods wil heeft tot gevolg dat de wet geen last is maar een lust voor ons leven. De kennis van Gods wil is dat we zoeken hoe we God kunnen behagen met ons leven. En die kennis is een rijkdom, een wijsheid waarnaar we moeten gaan wandelen.

Vaak doen we moeilijk over regels die in de bijbel staan. We willen zo graag onafhankelijk zijn en zelf ons leven bepalen. Maar een ieder die dit vers in Romeinen 12 heeft toegepast in zijn/haar leven weet dat het geen last is. Het mooi, vol van goedheid, dan komt Gods wil dichtbij. Want als wij ons lichaam en zijn lusten opofferen, dan zullen de vruchten van de schoonheid en heiligheid van God groeien in ons.

Dan kunnen we met Paulus met overtuiging zeggen: Gods volmaakte wil. Want zolang we nog door blijven modderen in het leven van deze wereld laten we weten dat we er helemaal niet zo van overtuigd zijn dat Gods wil wel perfect en goed is. Maar als we wel gaan zoeken laat ons geloof zien dat Gods wil, de wil is die wij ook willen voor ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen, 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.