Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Kolossenzen 2:6-23

16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. (Kolossenzen 1:16-17)

Alle wegen mogen dan naar Rome leiden maar niet alle wegen gaan naar God. Ook al is dit een gangbare gedachte voor veel mensen, toch is dit niet zo. En men kan dat arrogant vinden van de christenen, maar het is niet onze schuld. Wij hebben bepalen niet hoe of wat God graag zou willen.

God heeft er voor gekozen om deze weg met ons te gaan, Hij is tot het uiterste gegaan. Hij heeft de weg in Zijn Zoon aan ons gegeven. En het enige wat de Vader wil is dat wij dit accepteren, dat wij er op vertrouwen dat dit de weg is die God gaat.

Daarom kon Jezus zo sterk zeggen dat alleen Hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij wist dat in Hem alles zou samen komen, het Goddelijke op deze aarde. En dat is de weg die God is ingeslagen en daar kunnen we als christenen maar ook als niet-christenen niets aan veranderen. God heeft hier voor gekozen en dit is de weg.

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. (Kolossenzen 2:9-10)

Het is niet mijn arrogantie maar het is Gods liefde die deze weg heeft opengemaakt. In Jezus komt nu alles samen, in Jezus kunnen wij weer in de volheid leven, in Jezus is het nieuwe koninkrijk. Jezus brengt alles samen.

Het is de liefde van God waardoor we in Jezus mogen leven. De afgelopen overdenkingen heb ik uitgelegd hoe we in Jezus kunnen leven, hoe we met Jezus dood zijn voor de zonden en leven in het nieuwe leven. Dit is het verlangen van God.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.