Hemels perspectief

Johannes 11

11 Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. 12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. 13 Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak. 14 Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. 15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan. (Johannes 11:11-15)

Het is een manier van denken. Je ziet vaak dat de discipelen of andere mensen niet begrijpen wat Jezus bedoelt. En het lijkt er op dat Jezus bewust in raadsels praat. Maar toch heeft het een doel.

Jezus heeft al uitgelegd dat dit een speciaal moment gaat worden. De ziekte van Lazarus is een plan om aan de wereld de heerlijkheid van God te openbaren. Daar is Jezus nu op gericht, dit doel alleen. Al de woorden die Hij spreekt moet men in dit licht zien. Als we vanuit een ander perspectief kijken zullen we het niet begrijpen.

1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, (Kollossenzen 3:1-2)

De discipelen hadden het al eerder kunnen begrijpen. Dat Jezus praat in raadsels of gelijkenissen doet Hij omdat Hij de boodschap wil laten overkomen op de mensen die het willen begrijpen. Dat zijn de mensen die zoeken naar de dingen die boven zijn. Als we naar het aardse kijken zullen we niet kunnen begrijpen wat Jezus wil zeggen.

Veel dingen zullen langs ons heen gaan als ons hart vol is van deze wereld. Als we denken met de regels van de economie of de wetenschap, zullen we niet kunnen begrijpen wat God ons wil vertellen. Maar als we kijken naar het plan van God, dan zullen we begrijpen waar Jezus over spreekt.

 

This entry was posted in 43 Johannes, 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.