Nieuwe kleding

Kolossenzen 3:12-17

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12-17)

Als het na het lezen van de eerste twee hoofdstukken van Kolossenzen nog niet duidelijk is dat het christelijk leven uit een ander leven bestaat dan wordt het hier wel duidelijk. Het verschil tussen God en de wereld is zo groot dat Jezus naar de aarde kwam niet om de wereld te vernieuwen maar om een heel eigen koninkrijk te beginnen.

En Paulus vergelijkt het hier met de nieuwe kleding, het nieuwe begint compleet nieuw. De oude kleren zijn afgelegd, alle daden die met de daden van de wereld te maken hebben. En de nieuwe worden aangedaan. En het nieuwe heeft te maken met het karakter van God, de liefde van God.

13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen 3:13-15)

Als ik dit gedeelte lees dan verlang ik naar deze nieuwe kleding, dan is dit de mode die ik wil dragen. Dit ziet er niet vroom uit, dit ziet er perfect uit. En iedereen zal het er mee eens. En toch snap ik dan niet waarom we als christenen hier niet naar verlangen.

Deze mode die we door Jezus kunnen dragen maakt ons leven compleet, een leven vol kracht is. Deze mode kan misschien wel apart zijn maar het is wel het beste. Daarom moeten we er naar verlangen, daarom moeten we Paulus volgen als hij zegt: ‘moet u zich kleden’.

Dit is een moeten voor elke christen, om ons zo te kleden. Het is niet vrijblijvend in het koninkrijk van God geldt deze kleding voorschrift!

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.