Wees wie je bent

Kolossenzen 3:18-25

23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, (Kolossenzen 3:23)

Nadat Paulus heeft uitgelegd dat Jezus de weg naar het nieuwe leven is, komt hij met praktische adviezen. Eerst heeft hij in het algemeen laten zien wat er in ons hart moet leven en nu zijn het gewoon praktische levenslessen.

18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. (Kolossenzen 3:18-20)

Maar de lessen zijn persoonsgebonden. De plaats die we hebben daar moeten we het beste in zijn. Vaak proberen we iemand anders te zijn, en laten we het leven om onszelf draaien. Maar wat als we nu gewoon op ons best worden in de situatie waarin we zijn geboren?

Ik zie mensen om me heen die er een groot toneelspel van maken in hun leven. Ze meten zich een leven aan van kleding en gedrag waarvan ze willen dat anderen het zien. Een stoere vent of een high-class lady. En we doen dingen om onszelf te etaleren. Maar als we nu gewoon simpel onze plaats innemen die we horen in te nemen en Jezus door ons laten werken, komen we dan niet echt tot ons recht?

23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, (Kolossenzen 3:23)

We maken het leven zo ingewikkeld, maar het kan zo simpel door ons nu op Jezus te richten. Laten we ons hart op Hem richten en ons leven vullen met Zijn liefde. Dan zullen we zijn wie we echt willen zijn. Dan kunnen we echt zijn vol van Zijn liefde. Wees echt!

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.