Streng doch goedertieren

Romeinen 11

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. (Romeinen 11:22-23)

Die twee kanten van God laten de perfectie van God zien. God is goedertieren en tegelijk streng. Op het moment dat we ons nederig voor Hem neerleggen, zal Hij met Zijn goedertierenheid over ons waken, Hij zal in Zijn liefde op ons neerkijken met een vaderlijk hart. Alles is vergeten en vergeven.

Maar op het moment dat we afwijken van Zijn weg die Hij bedoelt heeft met ZIJN schepping (creatie)* zal er altijd Zijn strengheid zijn. En daar moeten we niet mild over doen, die strengheid van God is werkelijk streng. En soms zijn we zo gericht op de goedertierenheid van God dat we de strengheid vergeten.

Alleen als we alle twee de kanten in beeld hebben, kunnen we de bijbel werkelijk begrijpen. De onderdelen van de bijbel die vragen oproepen over geweld en keuzes die God maakt over mensenlevens moeten we in het licht van beide eigenschappen van God zien. Sodom en Gomorra, de plagen in Egypte, Israël in ballingschap en nog zoveel meer voorbeelden die vragen op kunnen oproepen.

Laten we niet alleen de lieve God zien die alles bedekt met de mantel der liefde. God vergeeft, God vergeet alles wat wij misdaan hebben op het moment dat we onszelf neerleggen voor Hem in afhankelijkheid. Zijn goedertierenheid is zo sterk. Maar God vergeet niet onze misdaden zolang wij in trots door blijven gaan in ons leven. Zolang wij denken dat alles koek en ei is omdat God toch wel Zijn Zoon aan ons heeft gegeven. Dat is geen geloof, dat is trots.

7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. (Exodus 34:7)

Dit is Gods openbaring, dit is Wie Hij is. En wij mogen ons veilig weten in Gods handen. Maar we moeten angst uitstaan op het moment dat we ons niet in Zijn handen begeven.

*Hier wil ik als voorbeeld geven, een kunstenaar maakt een kunstwerk zoals hij het wil. Als mensen daar wat aan veranderen dan is het niet meer geheel zijn werk. En er zijn ook weinig kunstenaars die dat zullen toelaten. Zo zijn wij Gods kunstwerk, Gods creatie, Hij bepaalt de weg. Zo simpel is het.

This entry was posted in 02 Exodus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.