Gods macht

5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. (Openbaring 4:5)

We staan voor Gods troon en God wordt aan ons geopenbaard. We zien zijn heerlijkheid en verlangen, maar in dit vers zien we Zijn macht. Wij hebben een God die ALMACHTIG is.

In Genève hebben ze een lange tunnel gebouwd om wat elementen tegen elkaar te laten botsen om de oerknal na te bootsen. De details weet ik niet maar ik weet wel dat ze er miljoenen zo niet miljarden aan hebben uitgegeven en het elke keer niet lukt.

Maar nu staan we voor de troon van God en daar zien we dat er bliksemschichten en donderslagen uit de troon komen. Onze God IS almachtig, en dit moeten we ons realiseren. God heeft de hemel en de aarde geschapen, Hij is Almachtig.

18 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. 20 Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ (Exodus 20:18,20)

Hoeveel ontzag hebben wij werkelijk voor God? Israel staat voor de berg Sinai en God openbaart zich in Zijn heerlijkheid met dezelfde manifestatie als we in het bijbelboek Openbaring lezen. Israel kon het niet aan, ze wilden geen ontzag hebben voor God, ze waren alleen maar angstig.

God is waardig alle ontzag in ons leven. Wij moeten leven met deze werkelijkheid. Wij moeten leven met het geloof en vertrouwen dat God onze kracht is en dat wij daarom gezegend zijn. Wij kunnen vrijmoedig voor deze troon komen zegt de schrijver van de Hebreeen brief. Wij hebben door Jezus volledig toegang tot Zijn heerlijkheid. Maar durven wij voor Zijn troon te komen en ontzag te hebben voor Hem.

Net als de boodschap die Jezus geeft wanneer ze Hem wakker maken als het stormt. ‘Waarom zo’n klein geloof?’

Laten we God zien in Wie Hij werkelijk is en laten we daar naar leven. Want Hij is onze God die vol van passie voor ons is om ons te beschermen in de storm. Het is niets voor Hem, Hij is Almachtig. En als dit meer wordt dan alleen een religieuze zin dan leven we een ander leven.

This entry was posted in 02 Exodus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.