Heet onder de voeten

Daniel 3

17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. (Daniel 3:17)

Stel je dit eens voor, wat een uitspraak doen de drie vrienden hier. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel in het bijbelboek Daniel. De koning wil dat elke hoge piet in het koninkrijk buigt voor een beeld ter ere van hem. Sadrach, Mesach en Abednego hoorden daar ook bij, ze hadden belangrijke posten in het koninkrijk en ook zij moesten buigen.

Nu is het dat het eerste gebod duidelijk zegt, Vereer naast mij geen andere goden. (Exodus 20:3) En dit is het gebod dat de drie vrienden willen gehoorzamen. Ze willen geen andere goden eren in hun leven, ze willen alleen de God van Abraham, Izak en Jakob eren als de God van hun leven.

En wanneer ze betrapt worden is dit het antwoord dat ze geven. Ze hebben geen angst, ze vrezen alleen God, ze vrezen niet de mensen om hen heen, zelfs niet de koning die ze in de oven wil gooien. Dit is nu echt geloof in actie, dit is het geloof dat Jezus bracht in deze wereld. Dit is het geloof dat wij moeten hebben. Wij kunnen wel christen zijn, maar hebben wij geloof, dit geloof, dit vertrouwen op God en dit verlangen om Hem te dienen.

En het gaat nog een stap verder: 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’ (Daniel 3:18) Wie durft dit na te zeggen? Wie heeft het geloof om te zeggen, het maakt me niet uit wat de consequenties zijn, maar ik wil God alle eer geven van mijn leven, al is het gevolg dood? Dit is geloof.

Als het heet onder onze voeten wordt, dan zal echt blijken waar ons geloof is. In Nederland hebben we het niet heet onder de voeten, we kunnen niet zien of we echt geloof hebben. We hebben een religie en daar houden we aan vast, maar we houden het voor onszelf, we willen er anderen niet mee lastig vallen. We een compromisse, tolerantie gevonden zodat we veilig zijn en niet bang hoeven te zijn voor de oven.

Maar christen in china of andere landen waar vervolging is worden elke keer getest in hun geloof. Elke keer zien ze of ze echt van Jezus houden, of ze echt van God houden. En daarin wordt geloof gevormd. Wij hebben geloof een religie gemaakt die gelijk is aan elke andere religie. Maar geloof is een vertrouwen op God ook al is het heet onder de voeten.

Nu is mijn vraag: HEB JIJ ECHT GELOOF?

This entry was posted in 02 Exodus, 27 Daniel. Bookmark the permalink.