De beloften van God

25 Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten. 26 Geen enkele vrouw in jullie land zal dan een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn, en ik zal je een lang leven schenken. (Exodus 23:25,26)

Een andere belofte van God, voor hen die Hem aanbidden. De belofte staat als een paal boven water, er valt niets aan af te doen. En zoals ik in de vorige overdenking heb uitgelegd, is het Gods hart dat er naar verlangt om zo voor ons te zorgen. Deze beloften is Zijn verlangen om in ons leven te vervullen.

Het is Gods verlangen dat wij leven in gezondheid, het is Zijn verlangen dat alles voorspoedig gaat in ons leven. Maar velen van ons durven dit niet aan te nemen omdat het dan haaks staat op hun eigen leven. Vele christenen leven in ziekte of zonden, ze leven in de zorgen van deze wereld.

25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? (Matheus 6:25-27)

Jezus begreep het ook (natuurlijk), Hij wist dat God voor wil zorgen, dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Wij maken ons zorgen over dagelijkse dingen, wij maken ons zorgen over ons eten en over wat we nu moeten dragen. Wij maken ons zorgen over ons pensioen of onze bankrekening.

En ik geloof dat dit het is wat ons ongeloof geeft. Jezus roept op om dat weg te leggen, en ons geen zorgen te maken. En waarom? Omdat de Vader voor ons wil zorgen, omdat het het werk van de Vader is om voor ons te zorgen ons lief te hebben. Hij is onze schepper, Hij is degene die ons in Zijn liefde gemaakt heeft. Waarom zou Hij dan niet voor ons willen zorgen?

33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matheus 6:33)

Hoevelen van ons maken dit ons dagelijks leven? Hoevelen van ons zoeken God en Zijn koninkrijk dagelijks, om te groeien in geloof? En ik weet dat hier de fout zit. Wij kunnen de beloften van God niet aannemen, omdat we niet bereid zijn om ons leven in Zijn handen te leggen.

Wij willen ons zorgen maken over ons leven, wij willen ons leven zelf uitstippelen. Maar we zoeken niet de weg hoe we God kunnen dienen, we zoeken niet de waarheid hoe we ons leven tot eer van Hem kunnen leven.

Als we ons leven zelf in handen nemen dan leven we in ziekten of zonden. Dan zijn deze beloften niet voor ons, omdat wij niet eerst het koninkrijk van God zoeken. Laat de Vader voor je zorgen en zoek Hem en zoek hoe je Hem kunt aanbidden met elke dag van je leven.

This entry was posted in 02 Exodus, 40 Matheus. Bookmark the permalink.